Tagamaks klientidele usaldusväärset, kvaliteetset ning paindlikku raamatupidamisteenust, on kliendil võimalus valida enda vajadustele sobivaim pakett:

Traditsiooniline raamatupidamisteenus

Antud pakett on kõige levinum ja sobib hästi väike-ettevõttele, kellel ei ole vajadust ajakohase informatsiooni järele. Klient esitab kuu alguses eelneva kuu dokumendid, mille põhjal koostame raamatupidamisaruanded möödunud kuu lõpu seisuga.

Online raamatupidamisteenus

Online raamatupidamisteenuse puhul on peetud silmas seda, et raamatupidamist tehakse ajakohaselt. Kliendil on piiratud ligipääs raamatupidamisprogrammi pilve versioonile, kus on võimalik kliendil endal kasutada müügimoodulit ja saata arveid e-postiga. Eelduseks on dokumentide jooksvalt edastamine raamatupidamisbüroole.

Raamatupidamisteenus firmas kohapeal

Soovid büroosse raamatupidajat, aga ei vaja täiskohaga raamatupidajat? Pakume sel juhul teenust otse kliendi juures koha peal – nii säilib kogu raamatupidamine ja vajalikud dokumendid ettevõttes ja pole vajadust neid raamatupidamisbüroole edasi saata.

 

Esimene variant

Teenuse hind sõltub otseselt algdokumentide (mitte kannete arvust) ühes kalendrikuus.

Algdokumentideks on: müügiarve, ostuarve, sularahakviitung, kassa sissetuleku- ja väljaminekuorder ja teised dokumendid, mis raamatupidamiskande aluseks (nt. aktid).

0 – 30             algdokumenti kuus     50 EUR+km

31 – 60            algdokumenti kuus     65  EUR+km

61 – 100          algdokumenti kuus     100 EUR+km

101 – 150        algdokumenti kuus     140 EUR+km

151 – 200        algdokumenti kuus     180 EUR+km

200 ja rohkem                        hind kokkuleppel

Põhiteenus sisaldab:

 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontras
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontras
 • lähetuse- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvestamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja tolliametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine

Kui klient ei tea algdokumentide arvu, siis esialgne teenuse hind fikseeritakse peale esimese kuu koostamist.

 

Lisateenused

 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine 30 EUR+km
 • laoarvestuse pidamine kokkuleppel
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine 8 EUR tk+km
 • projekti või objekti arvestuse pidamine 5 EUR projekt/objekt+km
 • aastaaruande koostamine alates 50 EUR+km
 • konsultatsioon ja lisatöö 15 EUR tund+km
 • eelmiste perioodide korrastamine 10 EUR tund+km
 • kliendi juurde väljasõit 20 EUR tund+km

 

Teine variant

Selle variandi puhul fikseeritakse kuumakse vastavalt kokkuleppele kliendiga, mida töömahu suurenedes/vähenedes saab kokkuleppel muuta.

 

Palgaarvestus

 • töötajate palkade arvestamine ja palgalehe koostamine
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • maksuarvestus ja deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja tolliametile
 • töölepingute koostamine

 

1 töötaja                     3  EUR+km

 

Ülaltoodud hinnad on informatiivsed. Teenuse lõplik maksumus kujuneb läbirääkimiste teel, peale konkreetsete vajaduste ja eripäraga tuvumist.